Pierwsza wyprawa do USA

Pierwsza wyprawa naukowa do USA, realizowana w ramach projektu, operowała na terenie Chicago i Milwaukee w dniach 9-23 października 2022 r.

W ramach wyprawy zespół naukowców prowadził badania w 6. obiektach kościelnych, zbudowanych przez środowiska polonijne w USA.

Więcej