O portalu Polskie Dziedzictwo 3D

W wyniku meandrów historii, duże grupy Polaków żyły i tworzyły poza granicami Rzeczypospolitej. Na różnych kontynentach powstawały obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego – przeważnie kościoły, ale nie tylko. Są to zwykle mało znane pomniki kultury i sztuki, stworzone przez Polaków. Te same meandry historii powodują, że to polskie dziedzictwo kulturowe popada w zapomnienie i często jest zagrożone w swoim istnieniu, przy czym nie tylko za granicą.

Rozwój technik informatycznych umożliwia obecnie utrwalenie wyglądu obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej 3D z bardzo dużą dokładnością. Tak pozyskane dane, dokumentujące stan obecny obiektów, mogą być przechowywane wiecznie i udostępniane w różnych celach. Niezależnie od późniejszych dziejów obiektów będzie można je propagować, oglądać, badać czy też wykorzystywać do tworzenia światów wirtualnych, w których będzie się można pogrążyć jak w rzeczywistych. Mamy nadzieję, że działania te przybliżą kulturowy dorobek Polaków.

Portal prezentuje także informacje historyczne o badanych obiektach, opisy wypraw naukowych i innych działań propagujących osiągnięcia Polonii, przybliżających je wszystkim Polakom i społeczności międzynarodowej.

Nazwa portalu nawiązuje do polskiego dziedzictwa kulturowego i cyfrowych technologii 3D, tj. trójwymiarowego skanowania, modelowania i prezentacji obiektów rzeczywistych.

Technologia skanowania 3D polega na pozyskiwaniu informacji o rozmiarach i wyglądzie obiektów przy pomocy skanerów 3D – specjalnych urządzeń Hi-tech. Pozyskane dane są potem poddawane postprocessingowi, czyli obróbce przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. W rezultacie powstają modele obiektów: bazowe – odwzorowujące geometrię i wygląd obiektu w celu ich udokumentowania, oraz do upowszechniania – do prezentacji w Internecie bądź też do wykorzystania w takich technologiach jak wirtualna rzeczywistość (VR).

Portal powstał, jest utrzymywany i rozwijany przez Fundację ECCC z Lublina.

© Fundacja ECCC Lublin