Pierwsze sesje skanowania (styczeń 2024)

W kolejnych roboczych wizytach w styczniu 2024 (3, 16, 23 i 30 stycznia 2024) przeprowadzono skanowanie 6. ornatów, 1. dalmatyki (rodzaj tuniki noszonej przez diakonów) oraz 2. kap (kapłan ubiera kapę gdy prowadzi różnego rodzaju nabożeństwa, np: litanie, różaniec, pogrzeby).

W sumie cały zespół „Lab3D” poświęcił na proces digitalizacji szat ponad 65 roboczo-godzin.

Cyfryzacja 3D szat liturgicznych została wykonywana w kilku technologiach: skanowanie laserowe przy pomocy naziemnego skanera laserowego, skanowanie w technologii światła strukturalnego (białego i niebieskiego), przy zastosowaniu fotogrametrii (SfM) oraz z wykorzystaniem systemu LIDAR wbudowanego w tablet firmy Apple. Celem zaproponowanego podejścia do cyfryzacji 3D szat było przeprowadzenie badań nad przydatnością i efektywnością poszczególnych technologii 3D do digitalizacji historycznych szat liturgicznych.

Najstarszym digitalizowanym obiektem była dalmatynka datowana na koniec XV wieku, ornaty pochodziły od XVI do XVIII wieku, zaś kapy to wiek XIX. W sumie pozyskano ponad 110 GB danych w postaci różnego rodzaju skanów oraz kilku tysięcy zdjęć. Uczestnicy projektu planują wspólne publikacje naukowe w czasopismach i wystąpienia konferencyjne. Ponadto cyfrowe modele 3D zostaną udostępnione badaczom (historycy sztuki, liturgiści) oraz na portalu internetowym https://polskiedziedzictwo3d.pl w wersji „dla każdego”.

Film ze skanowania (zrealizowany i udostępniony przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL)