Uczestnicy II wyprawy na lotnisku

II wyprawa naukowa do USA
26.06-10.07.2023

Druga wyprawa naukowa Fundacji ECCC do USA, w ramach projektu „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci”, odbyła się w dniach 26 czerwca – 10 lipca 2023 r. Wyprawa operowała na terenie Chicago (Illinois), Radomia (Illinois) i Milwaukee (Wisconsin).

W ramach wyprawy, 6. osobowy interdyscyplinarny zespół naukowców prowadził badania w 7. obiektach kościelnych, powstałych w środowisku polonijnym. Prace naukowe skupiały się na działaniach zmierzających do utrwalenia wyglądu tych obiektów, ich wnętrz, przy zastosowaniu najnowocześniejszych badawczych technik cyfrowych 3D oraz badaniach historycznych.

Przeprowadzono badania historyczne i skanowanie 3D kościołów:

  • Kościół Św. Błażeja w Chicago
  • Kościół Św. Maksymiliana Kolbe w Marytown, Chicago
  • Kościół Św. Józefata w Chicago
  • Kościół Św. Brunona w Chicago
  • Kościół Św. Michała Archanioła w Radomiu
  • Bazylika Św. Józefata w Milwaukee
  • Kościół Św. Wojciecha w Chicago (zamknięty – przeznaczony do likwidacji/sprzedaży; w czasie pierwszej wyprawy nie udało się tego zrobić)

Przeprowadzono także skanowanie małych obiektów (relikwii, krzyży, kielichów, monstrancji) oraz dzwonu, sprowadzonego z Polski do USA, a także rzeźby Pieta pochodzącej z kościoła Św. Wojciecha, a przechowywanej w kościele Św. Pawła w Chicago.

Poza tym zespół udzielił wywiadu dla:

  • Telewizji Trwam Oddział w Chicago
  • Radia Maryja Oddział w Chicago
  • Radia DEON
  • Gazety Dziennik Związkowy w Chicago
  • Radia 103.1 FM
  • Polskiego Radia Chicago

Poza tym, zespół spotkał się z Konsulem Generalnym RP w Chicago Panem dr Pawłem Zyzakiem i jego zespołem. W trakcie spotkania roboczego omówiono realizację projektu i jego dotychczasowe wyniki, działania zespołu w trakcie drugiej wyprawy oraz perspektywy na dalsze wspólne działania.

Zespół przygotował i aktywnie promował wystawę fotograficzną, dotyczącą pierwszej wyprawy z października 2022. Wystawa fotograficzna była dostępna w sali kościoła Św. Trójcy w Chicago w dniach 1-9 lipca 2023. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem Polonii w Chicago. Wystawa została przekazana środowisku polonijnemu do dalszego wykorzystania i rozpowszechniania.

Zespół realizatorów wyprawy (na zdjęciu od lewej):
1) prof. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska) – kierownik merytoryczny wyprawy
2) dr Jacek Kęsik (Politechnika Lubelska)
3) dr Elżbieta Miłosz (Politechnika Lubelska)
4) dr Katarzyna Urban (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – kierownik historyczny wyprawy
5) prof. Jerzy Montusiewicz (Politechnika Lubelska)
oraz:
6) Małgorzata Tys (Archidiecezja Chicago) – logistyka wyprawy

Wyprawę aktywnie wspomagali działacze polonijni w Chicago:
• Daniel Pogorzelski
• Marek Dobrzycki

Podziękowania

Dziękujemy niniejszym wszystkim, którzy pomogli nam w trakcie wyprawy: działaczom polonijnym, Archidiecezji Chicago, proboszczom parafii i ich współpracownikom (księżom, siostrom zakonnym, woluntariuszom), mediom,  Konsulowi Generalnemu RP i jego współpracownikom, firmom opiekującymi się budynkami oraz wszystkim miłym i pomocnym osobom, które spotkaliśmy na naszej drodze.

Fotodokumentacja wyprawy

Kościół Św. Błażeja w Chicago

Kościół Św. Maksymiliana Kolbe w Marytown, Chicago

Kościół Św. Józefata w Chicago

Kościół Św. Brunona w Chicago

Kościół Św. Michała Archanioła w Radomiu

Bazylika Św. Józefata w Milwaukee

Kościół Św. Wojciecha w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Wystawa fotograficzna w kościele Św. Trójcy w Chicago

Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Telewizja Trwam i Radio Maryja

Radio DEON

Dziennik Związkowy w Chicago

Radio 103.1 FM

Polskie Radio Chicago

Inne

Pieta z kościoła św. Wojciecha, Chicago (obecnie w kościele św. Pawła, Chicago)

Dzwon z kościoła św. Franciszka z Asyżu, Chicago