III wyprawa do USA 28.04-13.05.2024

Trzecia wyprawa naukowa Fundacji ECCC do USA, w ramach projektu „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci”, odbyła się w dniach 28 kwietnia – 12 maja 2024 r. Wyprawa operowała na terenie Chicago (Illinois) oraz wiejskich terenach stanów Wisconsin, Nebraska i Iowa.

W ramach wyprawy 6. osobowy interdyscyplinarny zespół naukowców prowadził badania terenowe w 7. obiektach kościelnych powstałych w środowisku polonijnym i jednym obiekcie zabytkowym (Konsulacie Generalnym RP w Chicago). Prace naukowe skupiały się na działaniach zmierzających do utrwalenia wyglądu tych obiektów, ich wnętrz, przy zastosowaniu najnowocześniejszych badawczych technik cyfrowych 3D oraz na badaniach historycznych.

Przeprowadzono badania historyczne i skanowanie 3D siedmiu kościołów:

 • Kościół Najświętszego Serca w Dodge, WI
 • Kościół Św. Piotra i Pawła w Independence, WI
 • Kościół Najświętszego Serca w Custer, WI
 • Kościół Św. Piotra w Stevens Point, WI
 • Kościół św. Wawrzyńca w Wisconsin Rapids, WI
 • Kościół Św. Michała w Tarnov, NE
 • Kościół Św. Matki Boskiej Anielskiej w Chicago, IL

Przeprowadzono także skanowanie frontonu budynku Konsulatu Generalnego RP w Chicago, IL.
W trakcie podróży po USA zespół zrealizował rekonesans w miejscowościach: Columbus (IW), Omacha (IW), Kewanee (IL). Rozpoznano na miejscu stan pozostałości po polskich parafiach.

Poza tym zespół udzielił wywiadu dla:

 • Adam’s Radio
 • Gazety Dziennik Związkowy w Chicago
 • Polskiego Radia Chicago

Poza tym, zespół spotkał się z Konsulem Generalnym RP w Chicago Panem dr Pawłem Zyzakiem i jego zespołem. W trakcie spotkania roboczego omówiono realizację projektu i jego dotychczasowe wyniki, działania zespołu w trakcie następnych potencjalnych wypraw oraz perspektywy na dalsze wspólne działania.

Zespół spotkał się także z władzami i nauczycielami Polskiej szkoły in. Trójcy Świętej w Chicago. Przedstawiono rezultaty projektu i uzyskano zapewnienie jego promocji wśród polskich szkół parafialnych.

Zespół przygotował i promował wystawę fotograficzną, dotyczącą drugiej wyprawy z czerwca-lipca 2023. Wystawa jest dostępna w sali kościoła Św. Trójcy w Chicago od 11 maja 2024 roku przez kolejne 3 tygodnie. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem Polonii w Chicago. Wystawa została przekazana polskiej szkole weekendowej parafii Św. Trójcy w Chicago do dalszego wykorzystania i rozpowszechniania.

Zespół realizatorów wyprawy (w kolejności jak na zdjęciu):

 • dr inż. Jacek Kęsik (Politechnika Lubelska)
 • prof. Jerzy Montusiewicz (Politechnika Lubelska)
 • Małgorzata Brzyska (Fundacja ECCC, Lublin) – logistyka wyprawy, koordynator projektu
 • dr inż. Elżbieta Miłosz (Politechnika Lubelska)
 • prof. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska) – kierownik merytoryczny wyprawy
 • Tomasz Rolski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Wyprawę aktywnie wspomagali działacze polonijni w Chicago:

 • Daniel Pogorzelski
 • Marek Dobrzycki

Fotodokumentacja wyprawy

Kościół Najświętszego Serca w Dodge, WI

Kościół Św. Piotra i Pawła w Independence, WI

Kościół Najświętszego Serca w Custer (Polonia), WI

Kościół Św. Piotra w Stevens Point, WI

Kościół św. Wawrzyńca w Wisconsin Rapids, WI

Kościół Św. Michała w Tarnov, NE

Kościół Św. Matki Boskiej Anielskiej w Chicago, IL

Kościół w Columbus, IW

Kościół w Omacha, IW

Kościoły w Kewanee, IL

Adam’s Radio

Dziennik Związkowy w Chicago

Polskie Radio Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago

Polska szkoła im. Trójcy Świętej, Chicago

Wystawa fotograficzna, dotyczącą drugiej wyprawy z czerwca-lipca 2023 w sali kościoła Trójcy Świętej w Chicago