Kontakt

Wnioskodawca projektu

FUNDACJA ECCC
ul. Beskidzka 51A,
20-869 Lublin
tel.: +48 81 473 20 48
eccc@ecccf.eu
Kierownik projektu Małgorzata Przewoźniak
ceciz@eccc.edu.pl
Kierownik zespołu informatycznego Dr inż. Marek Miłosz,
prof. uczelni

m.milosz@pollub.pl
Kierownik zespołu humanistycznego Dr hab. Jacek Gołębiowski,
prof. KUL

jacek.golebiowski@kul.pl