III wyprawa naukowa do USA 28.04-13.05.2024

Rozpoczęła się trzecia wyprawa naukowa Fundacji ECCC do USA, w ramach projektu „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci”. Wyprawa będzie operować na terenach wiejskich stanu Wisconsin oraz na terenie Chicago (Illinois).

Zespół realizatorów wyprawy:
prof. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska); prof. Jerzy Montusiewicz (Politechnika Lubelska); dr Elżbieta Miłosz (Politechnika Lubelska); dr Jacek Kęsik (Politechnika Lubelska); Tomasz Rolski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Małgorzata Brzyska (Fundacja ECCC).

Więcej informacji o rezultatach wyprawy – po jej zakończeniu.

Wywiady-filmy z członkami zespołu projektowego

W bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej opublikowano filmy-wywiady z członkami zespołu realizującego projekt: dr hab. inż. Jerzym Montusiewiczem, prof. uczelni (tutaj) i dr inż. Markiem Miłoszem, prof. uczelni (tutaj). Duże części wypowiedzi dotyczą cyfryzacji 3D dziedzictwa kulturowego.

Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia.

Otwarcie wystawy fotograficznej “Druga naukowa ekspedycja Fundacji ECCC do USA. 26.06-10.07.2023”

W dniu 4 kwietnia 2024 roku w holu głównym budynku in. Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została otwarta druga wystawa fotograficzna projektu pt. „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci” realizowanego w latach 2022-24 przez Fundację ECCC w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Nauka dla społeczeństwa”, obszar: „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.

Więcej

International Conference: IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023)

W trakcie międzynarodowej konferencji: IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023), 24-26 października 2023, Politechnika Lubelska, Lublin, Poland przedstawiono następujące referaty prezentujące rezultaty projektu:

    • Digitalisation of the cultural heritage of the Polish community in the US – the project; Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, Kęsik Jacek, Woś Ryszard (*), Urban Katarzyna (**); Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) ECCC Foundation, Lublin. Poland; (**) John Paul II Catholic University of Lublin
    • Using photogrammetry to generate 3D models – a case study of a church bell and pieta (Chicago, USA); Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Woś Ryszard (*); Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) ECCC Foundation, Lublin. Poland
    • Digitization as a method of eternal saving cultural heritage objects – Church of St. Adalbert in Chicago case study; Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, Urban Katarzyna (*); Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) John Paul II Catholic University of Lublin

Więcej o konferencji tutaj
Podsumowanie konferencji tutaj

Konferencja: Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu

W trakcie międzynarodowej konferencji:
USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE DOCUMENTATION, PROTECTION, MANGEMENT AND DISSEMINATION OF CULTURAL HERITAGE. Lublin, 19-20 październik 2023 przedstawiono poster prezentujący rezultaty projektu:

3D Digitization of Polish Cultural Heritage in the US; Marek Miłosz and Jerzy Montusiewicz

 

Więcej o konferencji tutaj

Book of abstracts

W trakcie konferencji była prezentowana wystawa “Cyfryzacja 3D polskiego dziedzictwa sakralnego w USA” – więcej tutaj