O projekcie

Projekt pt. „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci” (nr NdS/545613/2022/2022) jest realizowany w latach 2022-24 przez Fundację ECCC w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Nauka dla społeczeństwa”, obszar: „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.

Celem projektu jest pozyskanie i utrwalenie w przestrzeni cyfrowej dziedzictwa kulturowego Polonii w USA (w tym zagrożonego utratą z przyczyn demograficznych) oraz jego popularyzacja. Projekt przewiduje realizację trzech wypraw naukowych do USA w celu skanowania 3D minimum 15. kościołów zbudowanych przez Polonię, a także organizację trzech wystaw fotograficznych, opracowanie i utrzymanie portalu internetowego z rezultatami prac (w tym z cyfrowymi zbiorami pamięci oraz danymi historycznymi o obiektach) oraz opracowanie i publikację dwóch monografii naukowych (po jednej w obszarach: informatyki i humanistyki).

W tym interdyscyplinarnym projekcie udział biorą poza pracownikami Fundacji ECCC, dwa zespoły naukowców: jeden, składających się z informatyków z Politechniki Lubelskiej (Katedra Informatyki, Laboratorium Lab3D), a drugi z historyków z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym).