O projekcie

Zespół „Lab 3D” Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej realizuje skanowanie 3D historycznych szat liturgicznych należących do kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie oraz Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Jana Pawła II.

Skanowanie 3D realizuje zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Montusiewicza i nadzorem dyrektor Muzeum KUL – prof. Agnieszki Bender oraz dyrektora Muzeum Archdiecezjalnego – ks. Łukasza Trzcińskiego. W skanowaniu uczestniczą także: prof. Marek Miłosz, doktorzy Jacek Kęsik, Marcin Barszcz i Marcin Badurowicz oraz Anna Sałamacha. Dodatkowo, zespół wspomagają muzealnicy: Anna Szlązak-Nowak (Muzeum KUL) oraz Jagoda Maryjewska (Muzeum Archidiecezjalne).

Uczestnicy projektu planują wspólne publikacje naukowe w czasopismach i wystąpienia konferencyjne. Ponadto cyfrowe modele 3D zostaną udostępnione badaczom (historycy sztuki, liturgiści i in.) oraz na portalu internetowym https://polskiedziedzictwo3d.pl w wersji „dla każdego”.