I wyprawa naukowa do USA
9-23.10.2022

Polskie Dziedzictwo Kulturowe 3D

Pierwsza wyprawa naukowa do USA, realizowana w ramach projektu, operowała na terenie Chicago i Milwaukee w dniach 9-23 października 2022 r.

W ramach wyprawy zespół naukowców prowadził badania w 6. obiektach kościelnych, zbudowanych przez środowiska polonijne w USA. Zespół informatyków przeprowadził skanowanie 3D, a zespół historyków pozyskał dane historyczne następujących obiektów:

  • Bazylika św. Jacka w Chicago,
  • Kościół Świętej Trójcy  w Chicago,
  • Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milwaukee,
  • Kościół św. Stanisława Kostki w Chicago,
  • Kościół św. Jadwigi w Chicago,
  • Kościół św. Michała Archanioła w Chicago (zamknięty – przeznaczony do likwidacji/sprzedaży).

Poza tym zespół spotkał się z dyrekcją i nauczycielami niedzielnej szkoły polskiej, działającej przy parafii Św. Trójcy w Chicago, wziął udział w pikniku zorganizowanym przez tą parafię i spotkał się z Biskupem Piotrem Turzyńskim – delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Zespół uczestniczył w audycji-wywiadzie w Polskim Radiu Chicago. Zespół podjął także nieudaną próbę dotarcia do wnętrza kościoła św. Wojciecha w Chicago.

Skład zespołu realizującego pierwszą wyprawę był następujący (na zdjęciu od lewej):
1) Małgorzata Przewoźniak – kierownik projektu (Fundacja ECCC),
2) Łukasz Konopa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
3) dr Jacek Kęsik – Politechnika Lubelska,
4) prof. Jerzy Montusiewicz – Politechnika Lubelska,
5) dr Elżbieta Miłosz – Politechnika Lubelska,
6) prof. Marek Miłosz – kierownik wyprawy (Politechnika Lubelska).

Fotodokumentacja wyprawy

Bazylika św. Jacka w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Kościół Świętej Trójcy w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milwaukee

Rezultaty prac są tutaj.

Kościół św. Stanisława Kostki w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Kościół św. Jadwigi w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Kościół św. Michała Archanioła w Chicago

Rezultaty prac są tutaj.

Pozostałe działania

Wizyta w polskiej szkole niedzielnej przy parafii Świętej Trójcy

Piknik parafii Świętej Trójcy

Polski trójkąt w Chicago z Danielem Pogorzelskim vel POGO

Spotkanie z Biskupem Piotrem Turzyńskim 

Audycja w Polskim Radiu Chicago

Audycja jest dostępna na:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=566119188766030&id=100061038617565

Próba dotarcia do zamkniętego kościoła św. Wojciecha w Chicago

Informacje nt. stopniowej likwidacji kościoła:
https://chicago.suntimes.com/2022/11/29/23483946/st-adalbert-church-michelangelo-pieta-statue-removed
https://chicago.suntimes.com/news/2022/9/9/23344972/st-adalbert-statue-removal-protest-barricade
https://pl-pl.facebook.com/SOSAChicago/