Obróbka danych po II wyprawie trwa

Trwają prace nad obróbką danych przywiezionych z II wyprawy. Pierwsze rezultaty już on-line.