International Conference: IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023)

W trakcie międzynarodowej konferencji: IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023), 24-26 października 2023, Politechnika Lubelska, Lublin, Poland przedstawiono następujące referaty prezentujące rezultaty projektu:

  • Digitalisation of the cultural heritage of the Polish community in the US – the project; Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, Kęsik Jacek, Woś Ryszard (*), Urban Katarzyna (**); Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) ECCC Foundation, Lublin. Poland; (**) John Paul II Catholic University of Lublin
  • Using photogrammetry to generate 3D models – a case study of a church bell and pieta (Chicago, USA); Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, (*) Woś Ryszard; Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) ECCC Foundation, Lublin. Poland
  • Digitization as a method of eternal saving cultural heritage objects – Church of St. Adalbert in Chicago case study; Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, (*) Urban Katarzyna; Lublin University of Technology, Department of Computer Science; (*) John Paul II Catholic University of Lublin
  • Więcej o konferencji tutaj
    Podsumowanie konferencji tutaj