III wyprawa naukowa do USA 28.04-13.05.2024

Rozpoczęła się trzecia wyprawa naukowa Fundacji ECCC do USA, w ramach projektu „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci”. Wyprawa będzie operować na terenach wiejskich stanu Wisconsin oraz na terenie Chicago (Illinois).

Zespół realizatorów wyprawy:
prof. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska); prof. Jerzy Montusiewicz (Politechnika Lubelska); dr Elżbieta Miłosz (Politechnika Lubelska); dr Jacek Kęsik (Politechnika Lubelska); Tomasz Rolski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Małgorzata Brzyska (Fundacja ECCC).

Więcej informacji o rezultatach wyprawy – po jej zakończeniu.