(English) Robocza

Głównym celem projektu jest prowadzenie badań nad zachowaniem polskiego dorobku kulturowego w USA. Prace badawczo-rozwojowe skupiać się będą na działaniach zmierzajcych do utrwalenia w sposób niezniszczalny zachowanych jeszcze polskich obiektów kościelnych, ich wnętrz, przy zastosowaniu najnowocześniejszych badawczych technik cyfrowych. Zgromadzone materiały oraz płynąca z nich nauka pozwolą przyszłym pokoleniom posiadać nieograniczony dostęp do tak bogatego dziedzictwa zbudowanego przez Polnię na przestrzeni dziesiątek lat. Działania w projekcie związane także będą z utrwaleniem obrazów, fresków, elementów architektonicznych znajdujących się w tamtejszych kościołach.

Działania z obszaru Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość

Działania z obszaru Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość realizowane w ramach projektu są realizowane w trzech aspektach opisanych poniżej.

 

Zachowanie ponad stuletniego dziedzictwa religijno-kulturowego budującego tożsamość narodową.

Będzie ono miało znaczenie dla kolejnych pokoleń polskich emigrantów urodzonych już na obczyźnie, ponieważ zobrazuje to piękno polskiej tradycji przywiezionej do Stanów Zjednoczonych oraz pieczołowicie kultywowanych zwyczajów, aby budować ich przynależność narodową.

Zachowanie przynależności narodowej, “polskiego ducha”.

Było to możliwe dzięki duchownym, którzy zadbali o kultywowanie religii. Polacy, którzy przybyli do Stanów mieli głęboko zakorzenione poczucie przynależności do ojczyzny, z której się wywodzili. Nie bez znaczenia był także silnych związek między patriotyzmem a katolicyzmem. Paracie były miejscem spotkania się Polonii i to one ogniskowały wokół siebie powstawanie organizacji, stowarzyszeń czy szkół.

Prezentacja wszystkich form działalności polonijnej